Eat my Shorts

Tekstfragmenter til skrivebordsskuffen

Inger Christensen lærte mig at værdsætte danske moderne digte. Der er få nulevende danske digtere, jeg får en stor glæde ud af at læse, faktisk kun 3: Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen og Mette Moestrup. I går blev min mulighed for at blive poetisk beriget i fremtiden reduceret betragteligt.

Det kan kun være tilfredsstillende at efterlade sig så markante og smukke værker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *