Det Lys Græs Sommerfugledalen

Inger Christensen lærte mig at værdsætte danske moderne digte. Der er få nulevende danske digtere, jeg får en stor glæde ud af at læse, faktisk kun 3: Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen og Mette Moestrup. I går blev min mulighed for at blive poetisk beriget i fremtiden reduceret betragteligt.

Det kan kun være tilfredsstillende at efterlade sig så markante og smukke værker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *